Gemiddeld cijfer 8.9 | 348 reviews

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld net zoals alle overige uitingen van Haarcentrum.nl op het internet. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Haarcentrum.nl gepubliceerd wordt onjuist of niet volledig is. De informatie op de website wordt regelmatig aangepast en/of aangevuld. Haarcentrum.nl behoudt zich het recht om aanpassingen op ieder moment en zonder enige aankondiging door te voeren.

Desondanks dat alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, kan Haarcentrum.nl niet verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor informatie of berichten die worden verzonden door gebruikers van deze website via het internet. Er zijn links op deze site die leiden naar websites buiten het domein van Haarcentrum.nl en ook geen eigendom zijn van Haarcentrum.nl. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de site van Haarcentrum.nl. Hoewel Haarcentrum.nl zeer selectief is in het selecteren van links waarmee naar andere sites wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud of eventuele producten van die sites. Iedere aansprakelijkheid ten aanzien van deze externe websites die niet worden onderhouden door Haarcentrum.nl zal dan ook altijd worden afgewezen.